Veteraanien Tuki -projekti, VeTu

Kotiapua sotainvalideille ja -veteraaneille

Veteraanien Tuki -projekti / VeTu on avustajatoimintaa, jolla halutaan turvata ikääntyvien sotainvalidien ja -veteraanien sekä heidän puolisoidensa ja leskiensä kotona selviytymistä. Toiminta-alueena on Pori ja lähikunnat. Toiminnan mahdollistaa TE-Palvelut, Sotainvalidien Veljesliitto ja Länsi-Suomen Diakonialaitos.

Annettavat palvelut voivat olla esimerkiksi:

  • piha- ja ulkotyöapu
  • asioimis- ja ulkoiluapu
  • keskustelu, lukeminen
  • kodinhoitotyöt
  • pienet korjaustyöt

Töihin tukipalveluhenkilöksi

Tukipalveluhenkilöt valitaan palkkatukityöhön yhteistyössä työhallinnon kanssa. Työsuhteen aikana työstetään työntekijän jatkosuunnitelmaa opiskelu- tai työpaikan löytämiseksi.


Yhteystiedot

Länsi-Suomen Diakonialaitoksen säätiö
Metsämiehenkatu 2 D
28500 PORI

Toimisto: 044 705 2143

Hanna-Liisa Kotsalo, projektipäällikkö
044 705 2171
hanna-liisa.kotsalo@pdl.fi