Sotainvalidit

Kuntoutus

laitoshoito_tekstissaToimintakykynsä ylläpitämiseksi sotainvalideilla on oikeus vuosittaiseen kuntoutukseen Valtiokonttorin maksusitoumuksella. Kuntoutuksen vaihtoehtoina ovat laitos-, päivä- ja avokuntoutus. Laitos- ja päiväkuntoutuksen yhteydessä on mahdollista tehdä vuosittainen terveydentilan yleistarkastus.

Hoito ja asuminen

Jos sotainvalidin haitta-aste on yli 10 prosenttia ja tarvitsee kotona selviytymisen tueksi jaksottaista tai osapäiväistä hoitoa, hän voi käyttää Valtiokonttorin maksusitoumuksella Kuntoutuskoti DiaViren tarjoamia intervallijaksoja tai osa-aikaista laitoshoitoa.

Jos sotainvalidin haitta-aste on yli 10 prosenttia, eikä hän enää selviydy itsenäisesti kotona, on sotainvalidin mahdollista muuttaa asumaan Kuntoutuskoti DiaVireeseen Valtiokonttorin maksusitoumuksella. Kunnan kanssa voidaan sopia myös ns. sotainvalidien lyhytaikaisesta kuntouttavasta laitoshoidosta.

Yhteystiedot

Kuntoutuskoti DiaVire
Metsämiehenkatu 2 G, 28500 Pori

Laitoskuntoutuksen ajanvaraus:
osastonsihteeri Tiina Laakso, 044 705 2184

Avokuntoutuksen ajanvaraus:

DiaFysio
Metsämiehenkatu 2 G, 28500 Pori
044 705 2208

Yrjönkatu 23, 28100 Pori
044 705 2266

Sotainvalidien laitoshoidon ajanvaraus:
osa-aikainen laitoshoito, osastonsihteeri Tiina Laakso,  044 705 2184
intervallijakso ja pysyvä laitoshoito, sosiaaliohjaaja Kristiina Parkkonen, 044 705 2207