Sotainvalidien ja -veteraanien palvelut

Diakonialaitoksella on monipuolisia palveluita sotiemme veteraaneille sekä heidän puolisoilleen ja leskilleen. Yksilölliset neuvontapalvelut, kotiapu ja erilaiset kuntoutuspalvelut edistävät veteraanien kotona selviytymistä. Kuntoutuskoti DiaVireessä on mahdollista asua kodinomaisesti elämän loppuun asti.