Kuntoutuspalvelut

DiaVire_kuntoutus_960x300
Monipuoliset ja laadukkaat terveyttä ja toimintakykyä parantavat kuntoutuspalvelumme on tarkoitettu kaikenikäisille. Suunnittelemme kuntoutusjakson sisällön ja pituuden kuntoutujien tarpeiden mukaan. Kuntoutuspalveluita on tarjolla sekä laitos- että päiväkuntoutuksena. Toimimme myös mm. Kelan vaikeavammaisten lääkinnällisen avoterapian ja harkinnanvaraisten kuntoutuskurssien palveluntuottajana.

Kuntoutus- ja hoitojaksot

 • Kuntoutusjaksot
 • Päiväkuntoutus
 • Kotiuttava Kuntoutus
 • Muistikuntoutus
 • Yhteystiedot

Kuntoutusjaksot

Haluatko edesauttaa kuntoutumistasi ja suunnitella itsellesi voimauttavan ja monimuotoisen kuntoutusjakson, jossa tukenasi ovat terveydenhuollon ammattilaiset? Kuntoutuskoti DiaVireessä lääkäri, fysioterapeutti ja sairaanhoitaja suunnittelevat sinulle yksilöllisen kuntoutusohjelman.

Valittavanasi on arkipäivisin yksi yksilöhoito (esim. liikehoito, hieronta tai jalkahoito), ohjattua ryhmätoimintaa (esim. kuntosaliharjoittelua tai allasvoimistelua), talon virikeohjelma sekä ympärivuorokautinen hoito ja avustaminen. Kuntoutusjakson päätteeksi saat hyvät kotikuntoutusohjeet ja vinkit toimivaan arkeen, sekä lääkärin laatiman kuntoutusselosteen kuntoutusjaksosta. Lääkärin seloste voidaan lähettää myös omalle lääkärillesi.

 

Päiväkuntoutus

Kohenna omaa oloasi ja toimintakykyäsi monipuolisesti räätälöitävässä päiväkuntoutuksessa, johon saavutaan aamulla ja palataan kotiin iltapäivällä.

Kuntoutusjaksosi alkaa lääkärin, sairaanhoitajan sekä fysioterapeutin tapaamisella, jossa kanssasi suunnitellaan päivien sisältö. Kuntoutukseen sisältyy päivittäin yksi yksilöhoito (esim. liikehoito tai hieronta), ohjattua ryhmätoimintaa (esim. kuntosaliharjoittelua tai allasvoimistelua), talon virikeohjelma sekä toimintakykyä edistävä hoito ja avustaminen.

Päiväkuntoutukseen osallistuvalle on tarjolla aamupala, lounas ja kahvi. Käytössäsi ovat seurustelu- ja lepotilat, joista löytyvät mm. TV, radio, puhelin sekä hoitajakutsu. Voit viettää aikaa mukavan toiminnan parissa virikeosastolla tai rentoutua kuntosalilla, saunaosastolla ja uima-altaalla.

Saat kuntoutusjakson päätteeksi lääkärin laatiman kuntoutusselosteen päiväkuntoutusjaksostasi.

 

Kotiuttava Kuntoutus

kotiuttava_kuntoutus

Kotiuttavan Kuntoutuksen tarkoituksena on palauttaa kunto ja toiminnallisuus esimerkiksi sairaalassa olon jälkeen sille tasolle, että asiakas on valmis pärjäämään turvallisesti omassa kodissaan. Kuntoutus on hyvä aloittaa mahdollisimman pian leikkauksen tai muun äkillisen tapahtuman jälkeen, sillä jo muutaman päivän paikallaan olo heikentää kuntoutumista huomattavasti.

Kotiuttava Kuntoutus muodostuu 5–12 vuorokauden laitoskuntoutusjaksosta sekä puoli vuotta kestävästä toimintakykyä ylläpitävästä seurantajaksosta mahdollisine kotikäynteineen. Asiakasta kuntouttaa ikääntyneiden hoitoon ja kuntoutukseen erikoistunut henkilökunta, johon kuuluvat mm. lääkäri, sairaanhoitajia, perushoitajia, fysioterapeutteja, toimintaterapeutti sekä sosiaali- ja virikeohjaaja. Lääkäri laatii kuntoutusjaksosta kuntoutusselosteen ja toimittaa sen tarvittaessa myös kuntoutujan omalle lääkärille.

 

Muistikuntoutus

paivatoiminta_tekstiinMuistikuntoutuksen tavoitteena on aivojen aktivoiminen sekä lihas- ja yleiskunnon kohentuminen toiminnallisten harjoitteiden avulla. Kuntoutuksen sisältö määräytyy yksilöllisen tarpeen mukaan.​

Muistikuntoutus sopii muistisairausdiagnoosin (esim. Alzheimer, Lewyn kappaletauti tai vaskulaaridementia) saaneille ja muille, joilla on muistiongelmia tai -häiriöitä. Muistikuntoutuksella voidaan hidastaa muistisairauden etenemistä. Kuntoutuksen avulla löydetään keinoja päivittäiseen selviytymiseen ja kohennetaan sekä fyysistä että henkistä toimintakykyä. Muistikuntoutus parantaa usein kuntoutujan mielialaa ja unen laatua. Kuntoutuksen avulla voidaan ylläpitää omatoimisuutta mahdollisimman pitkään.

Kuntoutuskoti DiaVireen tilat ovat esteettömiä ja laitteet ikääntyneiden hoitoon sekä kuntoutukseen suunniteltuja. Muistiosaston tilat on sisustettu muistisairaille soveltuviksi ja henkilökuntaa on paikalla ympäri vuorokauden.

 

Yhteystiedot

Kuntoutuskoti DiaVire
Metsämiehenkatu 2 G, 28500 Pori

Tiedustelut:
Osastonsihteeri Tiina Laakso, 
044 705 2184

Kelan kuntoutus

 • Avoterapia
 • Yksilöllinen tules- ja reumakuntoutus
 • Kuntoutuskurssit
 • Yhteystiedot

Kelan vaativa lääkinnällinen kuntoutus

Avoterapia on tarkoitettu alle 65-vuotiaalle vaikeavammaiselle henkilölle,
jolla sairaudesta, viasta tai vammasta aiheutuu lääketieteellistä ja toiminnallista haittaa, jonka helpottamiseksi tarvitaan vähintään vuoden kestävää kuntoutusta. Lääkinnälliseen avoterapiaan on oikeus henkilöllä, jolla on huomattavia vaikeuksia selviytyä jokapäiväisistä toimistaan. Hoitojakson aikana henkilö saa korotettua tai ylintä eläkettä saavan hoitotukea tai ylintä 16 vuotta täyttäneen vammaistukea.

Fysioterapia: sisältää fysioterapeutin antamaa yksilöllistä neuvontaa, ohjausta, terapeuttista harjoittelua sekä manuaalista ja fysikaalista terapiaa

Allasterapia: sisältää fysioterapeutin ohjauksessa tehtäviä vesiliikuntaharjoitteita. Vesi kannattelee kuntoutujaa vähentäen niveliin kohdistuvaa kuormitusta ja mahdollistaen harjoitteet laajoilla liikeradoilla. Veden vastus tehostaa myös lihasharjoittelua. Allasterapiavälineillä voidaan tarvittaessa helpottaa harjoitusta tai lisätä sen haastetta.

Toimintaterapia: asiakas saa tukea arjen toiminnoissa selviytymiseen hänen omassa elinympäristössään. Edistymistä seurataan monipuolisesti ja tarvittaessa opastetaan apuvälineiden käytössä. Omaisille ja läheisillä on saatavilla asiantuntijatukea.

Lymfaterapia: lymfaterapia vähentää turvotusta, lievittää kipua ja rentouttaa. Lymfaterapian avulla tehostetaan elimistön imunestekiertoa ja vähennetään näin kudoksissa olevaa turvotusta.

Lisätietoa / Ajanvaraus:
DiaFysio Yrjönkatu 044 705 2266
DiaFysio Metsämiehenkatu 044 705 2208

 

Yksilöllinen tules- ja reumakuntoutus

Harkinnanvarainen moniammatillinen yksilökuntoutus – aikuisen tules- ja reumapalvelulinja

Kelan kustantama aikuisen tules- ja reumakuntoutus on kuntoutujalle maksutonta. Kuntoutus on tarkoitettu henkilöille, joilla on tule- ja reumasairauteen liittyvä tehostetusti ja moniammatillisesti toteuttavan harkinnanvaraisen yksilöllisen kuntoutuksen tarve.

Kuntoutuksen konkreettiset tavoitteet ja keinot rakennetaan kunkin kuntoutujan yksilöllisiin tarpeisiin vastaten yhdessä kuntoutujan, läheisen ja moniammatillisen työryhmän kanssa (erikoislääkäri, sairaanhoitaja, fysioterapeutti ja psykologi).

Kuntoutus toteutetaan laitos- tai avomuotoisesti. Kuntoutuksen kesto on enintään 15 arkipäivää jaksotettuna useampaan jaksoon. Omaisen osallistuminen kuntoutukseen osittain on mahdollista.

Kuntoutukseen on jatkuva haku.

icon_katsolisaa

Lisätietoja:
Eija Palomäki, kuntoutusvastaava, eija.palomaki@pdl.fi, 044 705 2219
Johanna Porkka, palveluesimies, johanna.porkka@pdl.fi, 044 705 2180

TULES-avokurssit

kuntoutusTuki- ja liikuntaelinsairaiden aikuisten avomuotoisen kuntoutuskurssin palvelulinja

Kelan kustantama TULES-avokurssi on kuntoutujalle maksuton. Kurssit on tarkoitettu aikuisille työssä oleville, sinne palaaville tai kuntoutustuella tai opiskelemassa oleville kuntoutujille, joilla on niska-, hartia-, selkä-, lonkka-, polvi- tai nilkkaoireita.

 

AVHkurssit

uintiAivoverenkiertohäiriön sairastaneiden aikuisten kuntoutuskurssin palvelulinja, osittainen perhekurssi

Kelan kustantama AVH-kurssi on kuntoutujalle maksuton. Kuntoutuskurssit on tarkoitettu aivoverenkiertohäiriön sairastaneille aikuisille, jotka ovat opiskelemassa, työelämässä, palaamassa työhön, kuntoutustuella tai poissa työelämästä. Kurssille valitaan kuntoutuja, jolla on diagnostisoitu aivoinfarkti tai ei-traumaattinen kallon sisäinen verenvuoto ja jolle on tehty terveydenhuollossa tarpeelliset tutkimukset (sairastumisesta on kulunut vähintään 6 kk). Omainen osallistuu osaan kurssipäivistä.

Kuntoutuskurssille hakeminen on mahdollista heti (kurssin täyttymiseen asti).

icon_katsolisaa

 

Omaishoitajien kuntoutuskurssi ja
Omaishoitajien parikurssi

Kelan kustantama omaishoitajakurssi ja omaishoitajien parikurssi ovat kuntoutujalle maksuttomia. Kuntoutuskurssit on tarkoitettu aikuista omaistaan tai läheistään päivittäin hoitaville tai avustaville henkilöille, omaishoitajille, joilla on:

 • sairauden tai omaishoitajuudesta aiheutuvan rasituksen vuoksi toiminnoista suoriutuminen tai osallisuus alentunut tai vaarassa alentua
 • uupumisoireita, sairauksia tai muita tekijöitä, jotka uhkaavat omaishoitajana jatkamista.

Kuntoutuskursseille hakeminen on mahdollista heti (kurssin täyttymiseen asti).

 

Lisätietoja:
Eija Palomäki, kuntoutusvastaava, eija.palomaki@pdl.fi, 044 705 2219
Johanna Porkka, palveluesimies, johanna.porkka@pdl.fi, 044 705 2180

Yhteystiedot

Avoterapia:

DiaFysio
Metsämiehenkatu 2 G, 28500 Pori
Sihteeri 044 705 2208

Yrjönkatu 23, 28100 Pori
044 705 2266

 

Kuntoutuskurssit ja yksilöllinen tules- ja reumakuntoutus:

Kuntoutuskoti DiaVire
Metsämiehenkatu 2 G, 28500 Pori
Kuntoutusvastaava Eija Palomäki, eija.palomaki@pdl.fi, 044 705 2219
Palveluesimies Johanna Porkka, johanna.porkka@pdl.fi, 044 705 2180

 

 

Geriatrinen selvitysjakso

 • Geriatrinen selvitysjakso
 • Yhteystiedot

Geriatrinen selvitysjakso

Geriatrinen selvitysjakso on tarkoitettu ikääntyneille, joiden toimintakyky ja kotona selviytyminen on uhattuna esimerkiksi muistiongelmien, kaatuilun tai runsaan lääkityksen vuoksi. Selvitysjakso alkaa terveydentilan määrittelyllä, johon kuuluu mm. geriatrin alkututkimus, sairaanhoitajan haastattelu sekä fysioterapeutin tutkimus. Selvitysjakson aikana voidaan tehdä tarpeen mukaan erilaisia testejä ja tutkimuksia kuten peruslaboratoriotutkimukset, sydänfilmi, suppea muisti- ja mielialatesti, toimintakyvyn testaus, ravitsemustilan testi tai toimintaterapeutin tutkimus ja apuvälinekartoitus. Kuntoutujasta huolehditaan ympäri vuorokauden ja hänen terveydentilaansa seurataan. Jakson päättyessä geriatri laatii loppuarvion hoitosuosituksineen.

Kuntoutuksessa majoitutaan 1 tai 2 hengen huoneissa, joissa on varusteina mm. TV, radio, puhelin ja hoitajakutsu. Palvelukokonaisuus sisältää aamupalan, lounaan, kahvin, päivällisen ja iltapalan. Kuntoutujien käytettävissä ovat Kuntoutuskoti DiaVireen virikeosasto, kuntosali, saunaosasto, uima-allas sekä hyvät ulkoilumaastot.

 

Yhteystiedot

Kuntoutuskoti DiaVire
Metsämiehenkatu 2 G, 28500 Pori

Tiedustelut:
Osastonsihteeri Tiina Laakso, 
044 705 2184