Tilapäinen hoito

Kuntoutuskoti DiaVire tarjoaa myös tilapäistä, lyhytaikaista hoitoa ja huolenpitoa eripituisina hoitojaksoina, esimerkiksi sairaalahoidon jälkeen tai omaisen lähtiessä matkalle. Lyhytaikaisella laitoshoidolla tuetaan kotona selviytymistä ja hoitavan omaisen jaksamista. Samalla ehkäistään pysyvän laitoshoidon tarvetta.

Tarjoamme lyhyt- ja pitkäaikaista laitoshoitoa sekä päivätoimintaa kodinomaisessa, turvallisessa ja luonnonkauniissa ympäristössä Porissa. Meillä on mm. viihtyisä muistisairauksiin erikoistunut osasto, jonka turvallisessa ympäristössä jokainen kohdataan yksilönä omine voimavaroineen. Osastoilla on viihtyisiä yhden ja kahden hengen huoneita. Hoitoalan ammattilaiset pitävät asukkaista huolen ympäri vuorokauden.

Yksilöllinen hoito tukee toimintakykyä ja mahdollisimman itsenäistä selviytymistä. Ympärivuorokautisen hoidon lisäksi on mahdollisuus ostaa mm. lääkäripalveluita, fysikaalisia hoitoja tai muita hoidon kannalta tarkoituksenmukaisia palveluita. Hoito on suunniteltavissa yksilölliset tarpeet huomioiden.

Yhteystiedot:
Osastonsihteeri Tiina Laakso,
044 705 2184

Kuntoutuskoti DiaVire
Metsämiehenkatu 2 G
28500 Pori