Palvelut

Diakonialaitoksen palvelualue tarjoaa hyvän elämän mahdollisuuksia kokonaisvaltaisesti. Elämässä tarvittavien peruspalvelujen lisäksi kykenemme tarjoamaan erityisesti ikäihmisten tarvitsemat sosiaali- ja terveydenhoidon palvelut. Kiinnitämme erityistä huomiota sosiaalisiin suhteisiin ja yhdessä tekemiseen koko Diakonialaitoksen alueella.

talografiikka_palvelut