Länsi-Suomen Diakonialaitos

Toiminta

Länsi-Suomen Diakonialaitos on kristilliseltä arvopohjalta toimiva yhteisö, joka vastaa monipuolisesti eri väestöryhmien hyvinvointipalvelujen tarpeeseen. Tarjoamme yksityisiä, laadukkaita palveluita, joita tuotetaan Diakonialaitoksen säätiön ja PDL-Palvelut Oy:n toimintana. Diakonialaitokselta löytyy esimerkiksi erilaisia asumispalveluja ikäihmisille, siivous- ja kotihoitopalveluja, ateria- ja pitopalvelua, monipuolisia kuntoutus- ja terveyspalveluja eri-ikäisille ihmisille sekä hautauspalvelu. Toimipisteemme sijaitsevat Porissa, Ulvilassa, Noormarkussa, Harjavallassa, Raumalla ja Laitilassa.

Avaintehtävät

  • Tuottaa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja eri väestöryhmille, erityisesti ikääntyneiden ihmisten tarpeisiin
  • Pitää yllä liikeyrityksen periaattein toimivaa PDL-Palvelut Oy:tä, jonka tulosta käytetään Diakonialaitoksen toiminnan kehittämiseen
  • Tukee sosiaali- ja terveysalan koulutusta Diakonia-ammattikorkeakoulun (DIAK) kautta
  • Etsii uusia avuntarvitsijaryhmiä, nostaa heidän tarpeensa tietoisuuteen ja kehittää uusia palveluja

Arvot

Ihmisyyden arvostaminen
Kunnioitamme ihmisyyttä sitoutuen lähimmäisen rakkauden periaatteisiin suhteessa asiakkaisiin, henkilökuntaan ja yhteistyökumppaneihin. Arjen elämässä tämä merkitsee ihmisen arvostamista, palveluhalua, asiakaskeskeisyyttä ja luotettavuutta.

Henkilöstön hyvinvointi
Diakonialaitos arvostaa henkilöstöään tärkeimpänä pääomanaan. Käytännössä tämä näkyy työkykyä ylläpitävässä toiminnassa, työehtosopimusten täyttämisenä sekä työsuojelun ja työterveyshuollon kehittämisenä.

Kokonaistaloudellisuus
Toimimme palveluprosesseissamme toteuttaen kokonaistaloudellisuuden periaatetta, joka turvaa kestävän kehityksen Diakonialaitoksen toiminnassa asiakkaan hyväksi.